Akupunktúra


Je jednou z najstarších a najobľúbenejších metód tradičnej čínskej medicíny. Podstata akupunktúry spočíva v stimulácii (podráždení) akupunktúrnych bodov a meridiánov vpichom špeciálnych tenkých ihiel. Podráždenie bodov možno vykonávať aj iným spôsobom - laserovým lúčom pri laseropunktúre alebo aplikáciou minimálnej dávky plynu medicínskeho oxidu uhličitého do akupunktúrnych bodov pri pneumopunktúre.

Akupunktúrne body majú vnútornú spojitosť s vnútornými orgánmi, tkanivami alebo funkciami organizmu. Preto pri ich poruchách alebo pri ochoreniach bývajú citlivé na tlak a spätne, ich podráždením možno liečebne pôsobiť na príslušný orgán alebo jeho funkciu a súčasne aj na celý organizmus.

Akupunktúra je liečba, ktorá upravuje a usmerňuje priebeh životných dejov, a svojim protibolestivým, protizápalovým, posilňujúcim a upokojucim regulačným pôsobením priaznivo liečebne pôsobí aj na také ochorenia, pri liečbe ktorých súčasná konvenčná medicína často zlyháva alebo ak chorý nemôže užívať lieky kvôli precitlivelosti alebo v dôsledku poruchy vnútorných orgánov.

V našom zdravotníckom zariadení, v súvislosti s u nás liečenými indikáciami uplatňujeme akupunktúru predovšetkým v prípade akútnej alebo chronickej bolesti, najmä pohybového aparátu.


Vykonávame nasledovné druhy akupunktúry:

- akupunktúra telová
- akupunktúra ušná
- akupunktúra laserová (laseropunktúra)
- akupunktúra plynová (pneumopunktúra)


Poskytovanie akupunktúry je liečbou nadštandardnou, ktorá sa vykonáva na základe priamej platby v súlade s platným cenníkom. Výkony sa hradia priamo v RE-MED s.r.o. po ich absolvovaní. Pacient dostane potvrdenie o zaplatení.

Vážení pacienti, ak Vás alebo Vašich blízkych trápia problémy zapríčinené bolesťou chrbtice a končatín, reumatickým ochorením, poruchou hybnosti, ochrnutím alebo tŕpnutím končatín, chronickou únavou alebo následnými ťažkosťami po úraze, operácii, radi Vás privítame a pokúsime sa o ovplyvnenie Vašich problémov.

Prosíme, kontaktujte nás osobne alebo telefonicky na t.č. 035/7721-824 počas ordinačných hodín.