Alternatívna medicína


Podstatou alternatívnej medicíny je celostný pohľad na príčiny chorôb a ich liečbu a harmonizácia energetickej disbalancie v organizme. Jej aplikácia poskytuje vynikajúce výsledky hlavne pri terapii stavov vyčerpanosti, dlhodobého pôsobenia stresov, neuróz, migrén, ochorení tráviacej sústavy, obehového systému, ale aj iných ochoreniach.


V našom zariadení v rámci alternatívnej medicíny vykonávame:

- diagnostikovanie energetických blokov a ich postupné a priebežné zmierňovanie a odstraňovanie

- špeciálne masáže k zmierňovaniu a odstraňovaniu rôznych bolestivých stavov

- odbúravenie stavov únavy a vyčerpanosti a stresových stavov, harmonizovanie a aktivizáciu:
- imunitného systému
- energetického systému
- nervového systému
- obehového systému


Bližšie informácie získate u Vášho ošetrujúceho rehabilitačného lekára.