KontaktyKontakty na pracoviská, ordinačná doba >>

Sídlo a poštová adresa:
RE-MED s.r.o.
Okružná cesta 74
945 01 Komárno

Riaditeľ:
RNDr. Eleonóra Zámbóová
Mobil: 0917/634-441, Tel./Fax: 035/7721-825
E-mail: zambo@slovanet.sk / remed@remed.sk

Riaditeľ pre medicínske činnosti:
MUDr. Beatrix Ivicsicsová
Mobil: 0917/659-884, Fax: 035/7721-825
E-mail: ivicsicsova@remed.sk

Zodpovední odborní zástupcovia:
MUDr. Lívia Csizmadiová
Tel.: 035/7721-824
E-mail: csizmadia@remed.sk

MUDr.Beatrix Ivicsicsová
Tel.: 035/7721-824
E-mail: ivicsicsova@remed.sk

Vedúci fyzioterapeut:
Anikó Kénesyová
Tel.: 035/7721-821
E-mail: kenesy@remed.skREMED

REMED