Zmluvné poisťovne


Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.


Lekárske vyšetrenie a liečebné procedúry sú hradené zdravotnými poisťovňami len za nasledovných podmienok:

- pacient je poistený v zdravotnej poisťovni (zmenu poisťovne je nutné hlásiť ošetrujúcemu lekárovi)

- pacient na vyšetrenie rehabilitačným lekárom príde na odporúčanie praktického lekára, detského lekára, alebo iného odborného lekára, ktorý mu vypíše výmenný lístok.

- liečebné procedúry sú v súlade so zoznamom výkonov plne hradených zdravotnými poisťovňami