Ponuka pre firmy


Ak chcete urobiť niečo pre zdravie Vašich zamestnancov, ponúkame pre zamestnancov Vašej firmy ambulantné rekondičné pobyty, ktorých financovanie je možné aj zo sociálneho fondu firiem, vytváraného počas celého roka.

Výhody ambulantných rekondičných pobytov:
- regenerácia pracovnej sily a predchádzanie vzniku chorôb z povolania, či iných poškodení zdravia v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti
- účinná kompenzácia predpokladaných poškodení zdravia vykonávanou prácou v pracovnom procese
- zvyšovanie celkovej fyzickej a psychickej kondície
- zvyšovanie celkovej odolnosti organizmu
- kombinácia preventívnej a liečebnej starostlivosti s kúpeľníckymi procedúrami
- možnosť čerpania finančných prostriedkov zo sociálneho fondu


Štruktúra a počet procedúr môže byť zostavené podľa individuálnych požiadaviek a potrieb firmy.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte osobne, telefonicky, faxom alebo E-mailom na adrese remed@remed.sk