SamoplatciZľavy

Pacienti môžu prísť na lekárske vyšetrenie a/alebo procedúry aj na vlastnú žiadosť, kedy si všetky úkony hradia v plnom rozsahu priamou platbou.

Priamo bez vstupného lekárskeho vyšetrenia rehabilitačným lekárom je možné objednať nasledovné procedúry:

- masáže
- vírivé kúpele
- rašelinové zábaly
- fototerapiu - Bioptron
- plynové injekcie

Vhodnosť ostatných procedúr musí v záujme Vášho zdravia vždy posúdiť a odporúčať rehabilitačný lekár.

RE-MED s.r.o. poskytuje ďalej nadštandardnú zdravotnícku starostlivosť ako je akupunktúra alebo plynové injekcie, ktoré tiež patria medzi platené úkony. Takisto treba platiť za úkony alternatívnej medicíny.

Cena za jednotlivé úkony je stanovená na základe aktuálneho cenníka RE-MED s.r.o. O cenách lekárskeho vyšetrenia a liečebných procedúr sa môžete informovať na jednotlivých pracoviskách RE-MED s.r.o.

Platené úkony sa hradia priamo v zdravotníckom zariadení po ich absolvovaní. Pacient dostane potvrdenie o zaplatení.

Objednať sa môžete osobne v rehabilitačnom centre RE-MED s.r.o. alebo telefonicky na č. 035/7721-824 počas ordinačných hodín.