Služby


REMED s.r.o. poskytuje rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť a používa aj akupunktúru a niektoré postupy alternatívnej medicíny.

Pacienti na vyšetrenie môžu prísť na odporúčanie praktického lekára, detského lekára alebo iného odborného lekára, ktorý im napíše výmenný lístok - v tomto prípade, ak sa nejedná o nadštandardnú liečbu, vyšetrenie a procedúry hradia zmluvné zdravotné poisťovne.

Pacienti môžu prísť na vyšetrenie aj na vlastnú žiadosť, kedy si vyšetrenie a procedúry hradia ako samoplatci v plnom rozsahu priamou platbou.

Každý pacient absolvuje najprv vstupné lekárske vyšetrenie. Vstupné vyšetrenie vykonáva rehabilitačný lekár, ktorý po zhodnotení výsledkov vyšetrenia navrhne komplexný individuálny rehabilitačný plán. Podľa toho rehabilitačného plánu pacient absolvuje liečebné procedúry u fyzioterapeutov a maséra.

Spravidla do 5-10 liečebných dní od vstupného vyšetrenia je potrebné následné kontrolné vyšetrenie u rehabilitačného lekára.